Fitri Yanti
NIK: -
NIP: -
NUPTK: 2155759660300023
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Medan, 23 Agustus 1981
Agama: Islam
Pendidikan: Diploma 3
Jurusan: Perpustakaan
Status: Tenaga Honor Sekolah
Jenis GTK: Pustakawan
Alamat : Jl. Sei Serayu No. 33B, Babura Kec. Medan Sunggal
085261885777
fyanti81@gmail.com
https://www.facebook.com/fitri.yanti.9085